Tuesday, 09/08/2022 - 05:04|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNG (tiếp)

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong đề tài

4.1. Hoạt động 1: Thi vẽ tranh với chủ đề "Hãy tránh xa ma tuý"

* Mục tiêu của hoạt động: Giúp học sinh có được những hiểu biết về tệ nạn ma tuý, một tệ nạn nguy hiểm đang có nguy cơ xâm nhập tuổi trẻ học đường để từ đó nắm được những cách thức và biện pháp phòng chống, kiểm soát ma tuý.

* Nội dung của hoạt động:

- GV: Cho học sinh vẽ tranh và trình bày ý tưởng diễn tả trong tranh.

- Yêu cầu của bức tranh:

- Vẽ đúng chủ đề

- Màu tươi sáng.

 * Hình thức hoạt động:

- Tổ chức và hướng dẫn cho HS tham gia thi giữa các bạn với nhau, giữa các tổ hay các nhóm.

- Cử ra người dẫn chương trình để giới thiệu vấn đề của cuộc thi

+ Luật thi: Mỗi đội sẽ thực hiện vẽ tranh trong 10 phút. Sau đó từng đội sẽ giới thiệu về tranh của mình với thời gian tối đa là 2 phút. Điểm tối đa cho mỗi bức tranh là 40 điểm trong đó (vẽ tranh là 20 điểm, giới thiệu là 20 điểm).

-   Hiện nay, tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ con người, làm suy thoái giống nòi, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia...

Thấy được những tác hại của ma tuý đối với con người và xã hội, hôm nay nhà trường THCS Ngọc Vân tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Hãy tránh xa ma tuý", chúng tôi mong rằng thông qua cuộc thi này các bạn HS sẽ có những cái nhìn đúng đắn hơn về tác hại của ma tuý, từ đó tất cả chúng ta "hãy tránh xa ma tuý".

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Hãy tránh xa ma tuý"

4.2. Hoạt động 2: Thi sáng tác và biểu diễn văn nghệ

* Mục tiêu của hoạt động:

- Giúp học sinh hiểu hoạt động văn hoá nghệ thụât có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu biết về ma tuý, về cách phòng chống tệ nạn ma tuý. Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong sáng tác thơ ca, tranh vẽ, trong biểu diễn nghệ thuật có liên quan đến nội dung phòng chống tệ nạn ma tuý.

- Tạo cho HS hào hứng với loại hình hoạt động này, có hứng thú với nội dung về tệ nạn ma tuý, thể hiện ở tính tích cực sáng tạo, sáng tác thơ ca, tranh vẽ, câu chuyện, tham gia tiểu phẩm.

* Nội dung của hoạt động:

- Sáng tác những bài thơ, những bức tranh, câu chuyện về chủ đề phòng chống tệ nạn ma tuý.

- Sưu tầm và chọn lọc những bài hát, bài thơ, tiểu phẩm, câu chuyện về tệ nạn ma tuý.

* Hình thức hoạt động:

- Tổ chức và hướng dẫn cho HS tham gia thi giữa các bạn với nhau, giữa các tổ hay các nhóm.

- Đưa ra các tiêu chí để đánh giá kết quả mà HS đã trình bày, sáng tác hoặc sưu tầm được.

* Ý nghĩa:

- Thông qua hoạt động giúp HS rèn các kỹ năng hoạt động văn hoá nghệ thuật, một loại hình hoạt động giúp phát triển mặt thẩm mỹ ở học sinh. Phát triển các hành vi tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý.

4.3. Hoạt động 3: Tổ chức một số trò chơi nhằm giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý

a. Trò chơi “ hái hoa dân chủ”

Chủ đề: "Thanh niên học sinh với việc phòng chống tệ nạn ma tuý"

 Mục tiêu:

- Nâng cao hiểu biết cho HS về tệ nạn ma tuý, một loại tệ nạn xã hội hết sức nguy hiểm, là con đường ngắn nhất dẫn đến nhiễm HIV/AIDS.

- Xác định trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về phòng chống tệ nạn ma tuý.

- Có thái độ tích cực đấu tranh chống lại những hành vi tiêu cực chống lại sự cám dỗ của ma tuý do bạn bè hoặc người quen mang lại.

- Có thái độ thông cảm, giúp đỡ những người nghiện hút hoặc tiêm trích ma tuý để  giúp họ trở về với cuộc sống hiện tại, làm ăn lương thiện.

- Kiên quyết không có hành vi hút, hít, tiêm, trích ma tuý, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, sản xuất hoặc buôn bán ma tuý, tích cực tham gia vào các phong trào phòng chống tệ nạn ma tuý của nhà trường, của địa phương.

- Biết vận động, tuyên truyền mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn ma tuý.

 Nội dung:

- Tìm hiểu những tác hại của nghiện ma tuý đối với bản thân người nghiện, gia đình, xã hội. Vì sao nghiện hút ma tuý lại là con đường ngắn nhất dẫn tới HIV/AIDS?

- Những biện pháp phòng chống tệ nạn ma tuý hiện nay đang được áp dụng phổ biến.

- Xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc thực hiện phòng chống tệ nạn ma tuý ở nhà trường, ngoài xã hội.

Sau các hoạt động này, học sinh được củng cố và phát triển những hiểu biết về ma tuý có liên quan đến những vấn đề sau:

- Những lý do khiến nhiều kẻ bất chấp tất cả để buôn bán ma tuý.

-Những lý do khiến người dân vẫn trồng cây thuốc phiện và những ma tuý tự nhiên khác.

-Những lý do khiến người nghiện khó rời bỏ ma tuý.

-Những lý do các chất ma tuý vẫn còn được sử dụng trong y dược và cộng đồng.

* Các bước tiến hành

- Chuẩn bị:

- Giáo viên xác định yêu cầu, nội dung hình thức tiến hành, các điều kiện cần có, những lực lượng tham gia phối hợp. Soạn từ 15 - 20 câu hỏi để học sinh tham gia trả lời. Câu hỏi có thể cho học sinh biết để chuẩn bị trước. - - Mỗi vấn đề có từ 2 đến 3 câu hỏi tuỳ mức độ để học sinh có thể tỏ rõ sự hiểu biết toàn diện. Đồng thời nếu học sinh không trả lời được câu hỏi này có thể gỡ điểm ở câu hỏi khác. Mỗi nhóm được phép hái hoa hai lần. Tuy nhiên lần thứ hai sẽ không được điểm tối đa. Nếu lần thứ hai thấy khó có thể trả lời lại câu hỏi lấn thứ nhất.

- Phổ biến cho học sinh về yêu cầu, nội dung hoạt động nêu ra những công việc mà các em phải chuẩn bị. Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp tổ chức các buổi hái hoa dân chủ.

- Cán bộ lớp phân công nhiệm vụ cho từng tổ học sinh để chuản bị về: Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện thực tế có liên quan đến nội dung hái hoa, chuẩn bị cây hoa, chậu hoa, khăn bàn, lọ hoa, khẩu hiệu, tranh vẽ, Panô áp phích để trang trí lớp học.

*Ý nghĩa:

Qua hoạt động, HS phát triển kỹ năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp nhận định vấn đề về phòng chống tệ nạn ma túy  và tự rút ra kết luận từ các cuộc thảo luận về các sự vật, hiện tượng, sự kiện mà mình được tìm hiểu.

b. Trò chơi đóng vai

* Mục tiêu:

Sau hoạt động này, học sinh được củng cố và phát triển những hiểu biết về ma tuý có liên quan đến những vấn đề sau:

- Những lý do khiến nhiều kẻ bất chấp tất cả để buôn bán ma tuý.

- Những lý do khiến người dân vẫn trồng cây thuốc phiện và những ma tuý tự nhiên khác.

- Những lý do khiến người nghiện khó rời bỏ ma tuý.

- Những lý do các chất ma tuý vẫn còn được sử dụng trong y dược và cộng đồng.

Qua hoạt động, học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp nhận định vấn đề và tự rút ra kết luận từ các cuộc thảo luận về các sự vật, hiện tượng, sự kiện... Trong đó có các ý kiến có thể không đồng nhất thậm chí có thể rất trái ngược nhau.

   *Nội dung:

Phân công lớp học thành 5 nhóm nhân vật theo các phương pháp ghép nhóm như:.

- Nhóm 1: Về những người buôn bán thuốc phiện

- Nhóm 2: Về người dân vùng trồng cây thuốc phiện

- Nhóm 3: Về người nghiện

- Nhóm 4: Về người thân của người nghiện

- Nhóm 5: Về hoạt động của các nhà chức trách....

* Các bước tiến hành:

- Trong hoạt động này giáo viên sẽ chia lớp thành 5 nhóm, đại diện cho 5 nhân vật nêu trên. Các nhóm - vai nhân vật sẽ chuẩn bị, trình bày và bảo vệ việc làm của mình và phản bác ý kiến của các nhóm - vai nhân vật khác.

Các nhóm trình bày quan điểm của nhóm mình dưới dạng một cuộc phỏng vấn, một báo cáo, một bài bình giảng hay một cuộc tường thuật trực tiếp... Trên mỗi đoạn băng, các nhóm tóm tắt ý kiến nhằm nâng cao những hiểu biết về ma tuý xuất phát từ các quyền lợi và suy nghĩ khác nhau, có thể thống nhất nhưng cũng có thể rất xung đột.

Các nhóm trình bày quan điểm của mình càng rõ càng tốt sau đó cả lớp sẽ thảo luận và biểu quyết để đi đến kết luận về chủ trương chính sách và biện pháp giáo dục đối với từng đối tượng khác nhau. Đồng thời các nhóm cũng đưa ra các dự kiến hoạt động của nhóm mình.

Giáo viên cần khuyến khích và huy động khả năng tham gia của học sinh, song cũng phải rất thận trọng khi có những thông tin đột xuất ngoài dự kiến xảy ra trong các nhóm và giữa các nhóm với nhau.

* Ý nghĩa:

Thông qua hoạt động đóng vai học sinh sẽ cảm thấy mình chủ động sáng tạo và mạnh dạn hơn khi trình bày quan điểm kể cả những hành động của mình đối với phòng chống tệ nạn ma tuý.

Học sinh bắt đầu có ý thức về sự quyết định của mình trong vai trò là một công dân có trách nhiệm với địa phương, với đất nước.

Thực hiện đồng bộ những biện pháp trên đây chắc chắn sẽ góp phần to lớn trong việc giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong xã hội nói chung và trong môi trường học đường nói riêng. Thông qua các biện pháp trên các em học sinh đã có những nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tệ nạn ma tuý. Từ đó,các em có ý thức hơn trong việc phòng chống ma túy, có thái độ kiên quyết trước những cám dỗ của xã hội. Ngoài ra, còn giúp các em có kỹ năng tổ chức các hoạt động, các trò chơi tạo không khí thoải mái, thư giãn sau các giờ học chính khoá.

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

 Kết quả thu được cụ thể như sau:

                      TSHS

 

Học sinh có nhận thức đúng về ma tuý

Học sinh có nhận thức  sơ sài về ma tuý

Học sinh chưa hiểu biết về ma tuý

    SL

%

     SL

%

     SL

%

 

 

 

425

 

410

 

96,5

 

15

 

3,5

 

0

 

0

 

 

 

   Qua kết quả thu được từ việc áp dụng một số biện pháp nhằm tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong nhà trường, hầu hết các em học sinh đã có nhận thức đúng đắn về ma túy, tuy nhiên còn một số ít các em có nhận thức mơ hồ về ma túy. Điều đáng mừng là không có HS nào chưa hiểu biết về ma túy.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

  Sau khi áp dụng đề tài: Một số biện  pháp giáo dục phòng chống tệ nạn  ma túy trong học đường”.  Căn cứ vào khả năng học tập, kết quả đạt được của học sinh, sau khi tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục phòng chống ma túy. Tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau:

Trước hết, về phía học sinh: phần lớn các em đã có những nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tệ nạn ma tuý. Từ đó, có ý thức trong việc phòng chống ma túy, có thái độ kiên quyết trước những cám dỗ của xã hội.

Ngoài ra, còn giúp các em có kỹ năng tổ chức các hoạt động, các trò chơi tạo không khí thoải mái, thư giãn sau các giờ học chính khoá.

Về phía giáo viên: Thấy được khả năng của các hoạt động giáo dục ngoại khóa là giúp các em mở rộng những hiểu biết về các vấn đề trong xã hội trong đó có tệ nạn ma tuý. Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sự cần thiết phải phối kết hợp giữa giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác trong xã hội trong công tác giáo dục phòng chống về ma túy.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động, trò chơi giáo viên cần có chế độ ưu tiên, khuyến khích, động viên để tạo nên sự thi đua lành mạnh trong học sinh.

C.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Việc tổ chức giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở các bộ môn trong nhà trường nói chung và  môn GDCD nói riêng là hết sức cần thiết. Các hoạt động cần phải được thực hiện thường xuyên theo từng chủ điểm, chủ đề. Từ đó, giúp các em có những hiểu biết đầy đủ và nhận thức đúng đắn về việc gì nên làm và những việc gì cần phải tránh.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt những hoạt động này có hiệu quả yêu cầu người giáo viên phải thực sự nhiệt tình và có một trình độ chuyên môn vững vàng, có đầu óc sáng tạo.

 Quan trọng hơn cả, là gây được sự quan tâm, tham gia của tất cả các đối tượng học sinh và cần phải có sự phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giúp các em học sinh có những hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Từ đó, trang bị cho các em học sinh  các kĩ năng để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội đang diễn ra nhiều như hiện nay. Đồng thời thông qua các cách tổ chức một số hoạt động mà giáo viên hướng dẫn cũng giúp các em biết cách tổ chức các hoạt động về tuyên truyền phòng chống tệ nan ma túy trong cộng đồng để đóng góp xây dựng một xã hội văn minh, trong sạch và tiến bộ.

II. KIẾN NGHỊ

         Nhà trường và Phòng Giáo dục cần  lưu lại và phổ biến những kinh nghiệm hay, thiết thực, có tính khả thi cao để triển khai rộng rãi, giúp giáo viên có điều kiện tham khảo, học tập và vận dụng trong giảng dạy hằng ngày.

 Đối với các cấp, các nghành, các nhà trường ở địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện, cung cấp về tài liệu, kinh phí để có thể tổ chức tốt được các hoạt động đạt được hiệu quả cao.

Là người giáo viên dạy môn giáo dục công dân, tôi thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm cao hơn nữa vì tệ nạn ma tuý là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, cần được mọi người, mọi tổ chức xã hội, loài người chặn đứng, đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ tệ nạn này trên phạm vi cả nước mà nhất là trong các trường học.

Ý thức được vấn đề ma tuý đang diễn ra ở các trường học hiện nay, bản thân tôi là một giáo viên dạy môn GDCD ở cấp THCS nên tôi nhận thấy trách nhiệm giáo dục các em trở thành những người công dân hoàn thiện về nhân cách, đạo đức và lối sống để các em trở thành những người có ích cho xã hội là vô cùng quan trọng.

Xuất phát từ ý tưởng đó, tôi mạnh dạn viết đề tài này đưa ra thực hiện để mọi người cùng giáo dục các em học sinh và các bạn trẻ hiện nay tránh xa các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng.

Tuy có nhiều trăn trở và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình bày đề tài  nhưng bản thân tôi cũng không tránh khỏi được những thiết sót.

Vậy tôi kính mong được bạn bè, các đồng chí, đồng nghiệp góp ý để đề tài của tôi có chất lượng tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Dương Luyên - Trần Huyền

Tác giả: Dương Luyên– Nguyễn Thảo
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng 08 : 181
Năm 2022 : 7.296