Tuesday, 09/08/2022 - 05:23|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

ĐỀ THI HSG HOÁ HỌC 8

de hi hsg 8

 

KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

Năm học 2019 -2020

Môn: Hóa học 8

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1 ( 6 điểm) Lập phương trình hóa học

1.K + H2O KOH + H2

7. Al + O2Al2O3

2.FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2

8. Fe3O4 + H2 Fe + H2O

3.Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + H2O

9. Zn + HCl  ZnCl2 + H­2

4.C3H8O + O2 CO2 + H2O

10. Ca(OH)2 + HCl  CaCl2 + H2O

5.Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3 + Na2(SO4)3

11. RxOy  + H2 R + H2O

6. CnH2n + 2 + O2 CO2 + H2O

12. FexOy + H2SO4Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

 

Câu 2 ( 2 điểm) Phân tích hợp chất A thấy có thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: %K = 56,52%; %C = 8,69 %, còn lại là oxi. Biết khối lượng mol của A là 138. Xác định công thức hóa học của A.

Câu 3( 4điểm)

1. Hỗn hợp B gồm 5,6 lít CO và 11,2  lít CO2. Tính tỉ khối của B so với Oxi ( biết các chất khí đo ở đktc)

2. Hỗn hợp X gồm CH4 và C3H6 có thể tích bằng nhau ở đktc. Tính tỉ khối của B so với X.

Câu 4 (2 điểm) Tính khối lượng của:

  1. 0,25 mol Cu
  1. 3.1023phân tử axit sunfuric (H2SO4)
  1. 4,48 lít CO2(đktc)
  1. NaOH có trong 200ml dung dịch NaOH 1M

Câu 5 ( 3 điểm) Tổng số hạt cơ bản trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 140 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt mang điện trong B nhiều hơn số hạt mang điện trong A là 7. Tìm tên nguyên tố và kí hiệu hóa học của A và B.

Câu 6 ( 3 điểm) Cho 19,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Magie và kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 18,25 gam axit clohidric thu được m gam hỗn hợp A gồm 2 muối magie clorua (MgCl2) và kẽm clorua (ZnCl2) ; 3,36 lít  khí hiđro không màu thoát ra (đktc)

  1. Viết phương trình phản ứng                b. Tính m.

 

HẾT

 

 

( Cho H =1; C =12; O =16; Na =23; Mg = 24; S =32; Cl =35,5; Cu = 64

Số p  Na =11; Mg =12; K =19; Fe =26; Ca =20; S =16)

Tác giả: Vũ Dương Thuỳ
Nguồn:Trường THCS Ngọc Vân Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng 08 : 181
Năm 2022 : 7.296