Tuesday, 09/08/2022 - 05:55|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 9: Đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 9

Sự tương giao của đồ thị hai hàm số y = ax2 và hàm số bậc nhất.

Câu 1: Chọn đáp án đúng.

Tại x = 4 hàm số y= -1/2 x2 có giá trị bằng:

A. 8                          B. -8                                     C. -4                          D. 4

Câu 2: Hàm số y= (m - 1/2)x2 đồng biến khi x > 0 nếu:

A. m < 1/2                B. m > 1/2                            C. m > -1/2               D. m = 0

Câu 3: Hàm số y= -x2 nghịch biến khi:

A. x ≠ R                      B. x > 0                                   C. x = 0                       D. x < 0

Câu 4: Cho hàm số y= ax2 ( a 0) có đồ thị là parabol (P). Tìm a biết điểm A(-4; -1) thuộc P?

A. a = -16                    B. a = 1/16                  C. a = -1/16                 D. Kết quả khác.

Câu 5: Đồ thị hàm số y= 2x và y= -x2/2 cắt nhau tại các điểm

A. (0; 0)                       B. (-4; -8)                    C. (0; -4)                      D. (0; 0) và (-4; -8)

Câu 6: Đồ thị hàm số y=ax2 đi qua điểm A(1; 1). Khi đó hệ số a bằng:

A. -1                                     B. 1                           C. ±1                                     D. 0

Câu 7: Đường thẳng (d): y=-x+6 và Parabol (P): y = x2

A. Tiếp xúc nhau                     B. Cắt nhau tại 2 điểm A(-3; 9) và B(2;4)

C. Không cắt nhau                  D. Kết quả khác

Câu 8: Tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y=x-2 và Parabol (P): y= -x2 là:

A. (1;1) và (-2;4)                     B. (1; -1) và (-2; -4)                 C. (-1; -1) và (2; -4)                 D. (1;-1)

Câu 9: Đồ thị hàm số y = 2x và y= -x2/2 cắt nhau tại các điểm:

A (0; 0)                                    B (-4; -8)                     C (0;-4)                        D (0; 0) và (-4; -8)

Câu 10: Điểm M(-2; 1) thuộc đồ thị hàm số nào:

A. y= 1/5 x2                 B. y= x2                                   C. y= 5x2                     D. y=2x+5

Câu 11: Biết hàm số y=ax2 (a 0) đi qua điểm có tọa độ (1; -2) , khi đó hệ số a bằng:

A. a=-2                     B. a=2                      C. a=-3                      D. a=5

Câu 12: Điểm M(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y= mx2 khi giá trị của m bằng:

A.-4                           B.-2                          C. 2                          D.4

Câu 13: Đường thẳng nào không cắt Parabol(P) y= x2

A. y=2x+5                   B. y=-3x-6                   C. y=-3x+5                  D. y=-3x-1

Câu 14: Giữa (P): y= -x2/2 và đường thẳng (d): y=x+1 có các vị trí tương đối sau:

A.(d) tiếp xúc (P)                                B.(d) cắt (P)               

C.(d) vuông góc với (P)                      D. Không cắt nhau

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Thay x = 4 vào hàm số y= -1/2 x2 ta được: y=-42 / 2 = -8

Vậy chọn đáp án: B

Câu 2: Hàm số y= ax2 đồng biến khi x > 0

Nếu a > 0. Vì vậy, hàm số y = (m -1/2)x2 đồng biến khi (m-1/2) > 0. Suy ra m > 1/2.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Đáp án: A

Câu 4: Thay x=-4; y=-1 vào hàm số y= ax2 ta được: -1=a.(-4)2. Từ đó, ta suy ra a = -1/16

Vậy chọn đáp án: C

Câu 5: Giải phương trình hoành độ: 2x = -x2/2

Suy ra x= 0 hoặc x= -4

Với x= 0 ta được y= 0. Suy ra A(0; 0)

Với x= -4 ta được y= -8. Suy ra B(-4; -8)      

Chọn đáp án:D

Câu 6: Chọn đáp án:B

Câu 7: Giải phương trình hoành độ: -x+6=x2.Suy ra x= 2 hoặc x= -3

Với x= 2, ta được y= 4

Với x= -3, ta được y= 9

Vậy chọn đáp án B

Câu 8: Chọn đáp án: B

Câu 9: Chọn đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án: D

Câu 11: Chọn đáp án A

Câu 12: Thay x= -1; y= -2 vào đồ thị hàm số ta được: -2 = m.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 13: Chọn đáp án: B

Câu 14: Xét phương trình hoành độ: -x2/2 = x + 1

 x2 + 2x + 2 = 0. Phương trình này có Δ' = -1 < 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm

Vậy chọn đáp án D

Câu hỏi

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Đáp án

B

B

A

C

D

B

B

B

D

D

A

B

B

D

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh
Nguồn:Trường THCS Ngọc Vân Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng 08 : 181
Năm 2022 : 7.296